בדיקת זרע של גבר במעבדות גבריאל

בדיקת זרע – מה מכיל נוזל הזרע?

נוזל הזרע הנפלט בשפיכה, מכיל חומרים נוספים רבים מלבד תאי הזרע, המגיעים ממקורות רבים – הערמונית (Prostate), שלפוחיות הזרע (Seminal vesicle), בלוטת קאופר (Cowper's gland), אבוביות האשך (Seminiferous tubules), יותרת האשך (Epididymis), וצינור מוביל הזרע (Vas deferens).

שלפוחיות הזרע תורמות קרוב ל65% מנפח הזרמה, הערמונית תורמת קרוב ל30% נוספים, בלוטת קאופר מוסיפה עוד 2-3%, ותאי הזרע עצמם, שמקורם באבוביות האשך, יותרת האשך, וצינור מוביל הזרע, מהווים בסך הכל רק כ2-3% מנפח הזרמה כולה.

במהלך פענוח בדיקות זרע (בדיקת פוריות לגבר) בגבריאל המרכז לפוריות הגבר, נבחנים הן תאי הזרע עצמם, והן נוזל הזרע כולו.

פענוח בדיקות זרע – בדיקת תאי הזרע:

בדיקת זרע בודקת מספר פרמטרים:

 1. ריכוז (Concentration) – בדיקת ספירת זרע נותנת את מספר תאי הזרע למ"ל זרמה. נתון נמוך מראה על דלילות התאים בתוך הנוזל, וכתוצאה מכך קושי בכניסה להריון טבעי.
 2. תנועתיות (Motility) – אחוז תאי הזרע למ"ל הנמצאים בתנועה. תנועתיות נמוכה מקשה על יכולת התאים לשרוד את הדרך מהנרתיק דרך הרחם עד לחצוצרה ולביצית לצורך הפריה טבעית.
 3. עצמת התנועה (Progression), בדירוג 1 (הנמוכה ביותר) עד 4 (הגבוהה ביותר).
 4. כמות תאי הזרע הנעים בכל הזרמה (TMC\ Count).
 5. מורפולוגיה – בדיקת תקינות זרע מעריכה את אחוז תאי הזרע בעלי מבנה תקין, מבחינת גודל, צורה ומראה, הן לפי שיטת קרוגר (Kruger's Morphology), המחמירה יותר, והן לפי הנחיות ארגון הבריאות העולמי (WHO). תוצאה נמוכה מצביע על קושי ביכולת התאים לחדור לביצית בצורה טבעית, ומחייבת ביצוע הליך מיקרו-מניפולציה של הזרקת זרעון בודד לתוך הביצית (ICSI).
בדיקות זרע במעבדת גבריאל
בדיקות זרע – איך נראה זרע תקין?

בדיקת נוזל הזרע כולו:

 • נפח הדגימה (Volume) – הנפח הכללי של כל נוזל הזרע. נפח נמוך בבדיקות זרע מצביע על חסימה בדרכי הזרע או על בעיה בייצור הזרע, וכתוצאה מכך מספר כללי נמוך של תאי זרע בזרימה. לעומת זאת, נפח גבוה מדי מצביע על זרע חלש ודלילות התאים בתוך נוזל הזרע כתוצאה מדלקתיות בשלפוחיות הזרע או עודף הפרשות מהערמונית. חשוב לציין שלעתים רבות נפח נמוך בבדיקת תקינות זרע נובע מחמת קשיים בנתינת הזרע לצורך הבדיקה, או מחמת שרק חלק מהנוזל הנפלט נאסף לצורך הבדיקה.
 • חומציות של נוזל הזרע (PH) – רמת חומציותו הכללית של נוזל הזרע. תוצאה נמוכה, המעידה על חומציות גבוהה, מצביעה על נוכחות שתן בדגימה או על עודף הפרשות מהערמונית או על חסר בהפרשות משלפוחית הזרע, וכאשר היא משולבת בנפח נמוך, הדבר יכול להראות נטייה לחסימה בדרכי הזרע. תוצאה גבוהה, המעידה על חומציות נמוכה, מצביעה על בסיסיות יתר כתוצאה מדלקת.
 • צמיגות הזרע (Viscosity) – רמת צמיגותו של כל נוזל הזרע. צמיגות גבוהה מדי מצביעה על קושי בתנועת תאי הזרע מהנרתיק לעבר הביצית לצורך הפריה טבעית.
 • צבע זרע תקין (Color) – מגוון הצבע הכללי של כל נוזל הזרע. נוזל זרע צהוב מדי מצביע על נוכחות שתן בדגימה. שימו לב אם נוזל זרע צהוב קיים אצלכם
 • בדיקת נוכחות תאי דם לבנים (WBC, לקוציטיים) – נוכחות גבוהה שלהם בבדיקת תקינות זרע מצביעה על דלקת בדרכי הזרע.

במקרים בהם נתוני הזרע נמצאו נמוכים במידה קיצונית, מתבצעת בדיקת זרע נוספת. מבצעים בדיקות נוספות לצורך אבחון פרמטרים נוספים בתאי הזרע ובנוזל הזרע הכללי.

הערכים המינימליים התקינים – על פי הנחיות הWHO (ארגון הבריאות העולמי), 2010

 • ריכוז – 15 מליון תאי זרע למ"ל.
 • תנועתיות – 40% מכלל תאי הזרע.
 • כמות תאי הזרע הנעים בכל הזרמה – 39 מליון.
 • מורפולוגיה – 15%.
 • מורפולוגיה לפי שיטת קרוגר – 4%.
 • נפח – 1.5 מ"ל.
 • חומציות – 7.1-8.
 • נוכחות תאי דם לבנים – עד 1 מליון למ"ל.

אבחנות שונות במסגרת בדיקת תקינות זרע המצביעות על נתונים בעייתים:

 • אוליגוספרמיה (Oligospermia) – בדיקות זרע עם ריכוז נמוך של תאי הזרע.
 • טרטוזוספרמיה (Teratozoospermia) – בדיקות זרע עם מורפולוגיה נמוכה.
 • אסטנוזוספרמיה (Asthenozoospermia) – בדיקות זרע עם תנועתיות נמוכה.
 • OTA – אובחנו שלושת הנתונים הקודמים במסגרת בדיקת תקינות זרע.
 • נקרוספרמיה (Necrospermia) – בדיקות זרע עם חיוניות נמוכה.
 • אזוספרמיה (Azoospermia) – בדיקות זרע עם העדר תאי זרע.
 • שפיכה לאחור (Retrograde Ejaculation) – בדיקות זרע עם מצב בו תאי הזרע נפלטים לאחור לתוך שלפוחית השתן.

אם עניין אותך לקרוא על בדיקת זרע, אולי יעניין אותך גם: