למי מיועד אבחון מורפולוגי מעמיק?

אבחון מורפולוגי מעמיק (MSOME = Motile Sperm Organelle Morphology Examination – בחינת התנועתיות והמורפולוגיה התוך-תאית של תאי הזרע) מיועד לזוגות שעברו מספר פעמים טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) שלא צלחו מסיבה בלתי מוסברת, ועולה חשש שהדבר נובע מכשל במורפולוגיה התוך-תאית של תאי הזרע.

מטרת אבחון מורפולוגי במעבדת גבריאל הנה לבדוק את התאמת הנבדק לביצוע הליך מיון זרע מורפולוגי  (IMSI).

אבחונים מורפולגיים במעבדת גבריאל

 

כיצד מבוצעים אבחונים מורפולוגיים?

במהלך האבחון תאי הזרע נבדקים תחת מיקרוסקופ אור (Inverted Microscope – DIC) בעל יכולת הגדלה של עד 6300*, והם נבחנים מבחינת עשרות פרמטרים שונים של המורפלוגיה התוך-תאית שלהם, וכן נבחנת בדקדוק מדת התנועתיות שלהם, בדומה לאבחון הנעשה במיון זרע מורפולוגי.

מה ההבדל בין אבחון מורפולוגי מעמיק למיון המורפולוגי?

אבחון מורפולוגי מעמיק אינו מהווה חלק מהליך הפריה חוץ גופית (IVF), אלא הינו בדיקה ספציפית של מצב הזרע. כמו כן תאי הזרע נבחנים באופן כללי יותר, בשונה מהמיון המורפולוגי במסגרתו נבחרים תאי זרע בודדים בצורה פרטנית לצורך הזרקתם לביצית.

עלות האבחון המורפולוגי המעמיק נמוכה יותר, והוא משמש כבדיקה מקדימה הבוחנת את התאמת הנבדק למיון זרע מורפולוגי.

חזרה לשירותים