מיון זרע מורפולוגי (IMSI)

  • כבר עשינו השבחה כמה פעמים, יש סיבה לעשות מיון מורפולוגי?

    בהשבחת זרע לא מתבצע אלא מיון כללי של תאי הזרע, לעומת זאת במיון המורפולוגי תאי הזרע נבדקים בדקדקנות תחת הגדלה גבוהה של עד 6300*, ונבחנים בצורה פרטנית עד לרמה של איתור מספר תאים בודדים בלבד מתוך כלל הדגימה לצורך הזרקתם ישירות לתוך הביצית (ICSI). לשיטה זו הצלחה מוכחת בשיעור של עשרות אחוזים לקבלת הפריה מוצלחת במהלך טיפולי IVF, אצל זוגות שחוו מספר מחזורי טיפול כושלים.

  • בבדיקת הזרע נתוני המורפולוגיה היו מצויינים, יש טעם לבצע מיון מורפולוגי?

    במסגרת האבחון המורפולוגי המבוצע בבדיקת הזרע הסטנדרטית, לא נבדקת אלא המורפולוגיה (צורניות) החיצונית של תאי הזרע, לעומת זאת במיון המורפולוגי נבדקת בדקדקנות המורפולוגיה הפנימית (התוך-תאית) של תאי הזרע. לכן, גם אם בבדיקה הרגילה נתוני המורפולוגיה נמצאו תקינים, אין לכך כל השפעה על השיקולים לביצוע מיון זרע מורפולוגי.

  • אנחנו לא מעוניינים לבצע עתה טיפול IVF, אלא רק לבדוק את איכותם המורפולוגית של תאי הזרע, מה ניתן לעשות?

    למעוניינים בכך, ניתן לבצע אבחון מורפולוגי מעמיק (MSOME), כשלב מקדים לפני ביצוע מיון זרע מורפולוגי, לצורך בדיקת מדת התאמת הנבדק לביצוע המיון המורפולוגי. בבדיקה זו תאי הזרע נבדקים באופן כללי מבחינת המורפולוגיה התוך-תאית שלהם, אך אינם נבחרים ומבודדים בפרטנות כמו במיון המורפולוגי, כמו כן היא אינה מבוצעת כחלק מהליך IVF, ועלותה נמוכה יותר.