בבדיקת זרע המטרה הנה לאבחן את דגימת הזרע באופן כללי, לכן היא אינה נעשית אלא בצורה חלקית על דגימה נבחרת מהזרמה. לעומת זאת בחיפוש זרע המטרה הנה לאתר את התאים הנדירים העשויים להמצא אצל גברים שבבדיקה הרגילה לא נמצאו בזרמתם תאי זרע כלל, והוגדרו כסובלים מאזוספרמיה, על כן צוות המומחים שלנו מבצע חיפוש מדוקדק במקצועיות רבה ובמשך שעות ארוכות, במהלכו נסרקת הדגימה בשלמותה. במסגרת ביצוע החיפושים במעבדתינו נמצאו באחוזים גבוהים תאי זרע אצל מטופלים שבבדיקה הרגילה לא נמצאו תאי זרע בזרמתם.