ניתן להקפיא אצלינו זרע, אך רק במקרים שאותר זרע נדיר בחיפוש מעמיק, במקרים אחרים ניתן לפנות לבנק זרע בעל אישור ייעודי ממשרד הבריאות להקפאת זרע ממושכת.