בדיקת זרע – פירוט הפרמטרים הנבדקים במעבדת גבריאל

מה מכיל נוזל הזרע?

נוזל הזרע הנפלט בשפיכה, מכיל חומרים נוספים רבים מלבד תאי הזרע, המגיעים ממקורות רבים:

 • הערמונית (Prostate)
 • שלפוחיות הזרע (Seminal vesicle)
 • בלוטת קאופר (Cowper's gland)
 • אבוביות האשך (Seminiferous tubules)
 • יותרת האשך (Epididymis)
 • וצינור מוביל הזרע (Vas deferens).

שלפוחיות הזרע תורמות קרוב ל65% מנפח הזרמה, הערמונית תורמת קרוב ל30% נוספים, בלוטת קאופר מוסיפה עוד 2-3%, ותאי הזרע עצמם, שמקורם באבוביות האשך, יותרת האשך, וצינור מוביל הזרע, מהווים בסך הכל רק כ2-3% מנפח הזרמה כולה.

במהלך בדיקת הזרע, נבחנים הן תאי הזרע עצמם, והן נוזל הזרע כולו.

בדיקת תאי הזרע:

 1. ריכוז (Concentration) – מספר תאי הזרע למ"ל זרמה. נתון נמוך מראה על דלילות התאים בתוך הנוזל, וכתוצאה מכך קושי בכניסה להריון טבעי.
 2. תנועתיות (Motility) – אחוז תאי הזרע למ"ל הנמצאים בתנועה. תנועתיות נמוכה מקשה על יכולת התאים לשרוד את הדרך מהנרתיק דרך הרחם עד לחצוצרה ולביצית לצורך הפריה טבעית.
 3. עצמת התנועה (Progression), בדירוג 1 (הנמוכה ביותר) עד 4 (הגבוהה ביותר).
 4. כמות תאי הזרע הנעים בכל הזרמה (TMC\ Count).
 5. מורפולוגיה – אחוז תאי הזרע בעלי מבנה תקין, מבחינת גודל, צורה ומראה, הן לפי שיטת קרוגר (Kruger's Morphology), המחמירה יותר, והן לפי הנחיות ארגון הבריאות העולמי (WHO). תוצאה נמוכה מצביע על קושי ביכולת התאים לחדור לביצית בצורה טבעית, ומחייבת ביצוע הליך מיקרו-מניפולציה של הזרקת זרעון בודד לתוך הביצית (ICSI).

בדיקת נוזל הזרע כולו:

 1. נפח הדגימה (Volume) – הנפח הכללי של כל נוזל הזרע. נפח נמוך מצביע על חסימה בדרכי הזרע או על בעיה בייצור הזרע, וכתוצאה מכך מספר כללי נמוך של תאי זרע בזרמה, ואילו נפח גבוה מדי מצביע על דלילות התאים בתוך נוזל הזרע כתוצאה מדלקתיות בשלפוחיות הזרע או עודף הפרשות מהערמונית.

חשוב לציין שלעתים רבות נפח נמוך נובע מחמת קשיים בנתינת הזרע לצורך הבדיקה, או מחמת שרק חלק מהנוזל הנפלט נאסף לצורך הבדיקה.

 1. חומציות (PH) – רמת חומציותו הכללית של נוזל הזרע. תוצאה נמוכה, המעידה על חומציות גבוהה, מצביעה על נוכחות שתן בדגימה או על עודף הפרשות מהערמונית או על חסר בהפרשות משלפוחית הזרע, וכאשר היא משולבת בנפח נמוך, הדבר יכול להראות נטייה לחסימה בדרכי הזרע. תוצאה גבוהה, המעידה על חומציות נמוכה, מצביעה על בסיסיות יתר כתוצאה מדלקת.
 2. צמיגות (Viscosity) – רמת צמיגותו של כל נוזל הזרע. צמיגות גבוהה מדי מצביעה על קושי בתנועת תאי הזרע מהנרתיק לעבר הביצית לצורך הפריה טבעית.
 3. צבע (Color) – גוון הצבע הכללי של כל נוזל הזרע. צבע צהוב מדי מצביע על נוכחות שתן בדגימה.
 4. בדיקת נוכחות תאי דם לבנים (WBC, לקוציטיים) – נוכחות גבוהה שלהם מצביעה על דלקת בדרכי הזרע.

במקרים בהם נתוני הזרע נמצאו נמוכים במידה קיצונית, מתבצעות בדיקות נוספות לצורך אבחון פרמטרים נוספים בתאי הזרע ובנוזל הזרע הכללי.

הערכים המינימליים התקינים – על פי הנחיות הWHO (ארגון הבריאות העולמי), 2010

 • ריכוז הזרע – 15 מליון תאי זרע למ"ל.
 • תנועתיות – 40% מכלל תאי הזרע.
 • כמות תאי הזרע הנעים בכל הזרמה – 39 מליון.
 • מורפולוגיה – 15%.
 • מורפולוגיה לפי שיטת קרוגר – 4%.
 • נפח – 1.5 מ"ל.
 • חומציות – 7.1-8.
 • נוכחות תאי דם לבנים – עד 1 מליון למ"ל.

אבחנות שונות בבדיקת הזרע המצביעות על נתונים בעייתים:

 • אוליגוספרמיה (Oligospermia) – ריכוז נמוך של תאי הזרע.
 • טרטוזוספרמיה (Teratozoospermia) – מורפולוגיה נמוכה.
 • אסטנוזוספרמיה (Asthenozoospermia) – תנועתיות נמוכה.
 • OTA – אובחנו שלושת הנתונים הקודמים.
 • נקרוספרמיה (Necrospermia) – חיוניות נמוכה.
 • אזוספרמיה (Azoospermia) – העדר תאי זרע.
 • שפיכה לאחור (Retrograde Ejaculation) – מצב בו תאי הזרע נפלטים לאחור לתוך שלפוחית השתן .