לכבוד
גברת ביילי המסורה והמיוחדת !
מעריכים מאוד מאוד את ההתמסרות והאנושיות שלך.
ואת העזרה הרבה שעזרת לנו,
ישלם ה' שכרך ותושפעי בשפע ברכות משמים
מודים לך מעומק הלב
בהערכה רבה!