בתמונה מראה רקמה אשכית תחת הגדלה. התאים המסומנים באדום הם הספרמטידים העגולים המתאימים להפריה, ניתן לראות את דמיונם הרב לתאים המסומנים בצהוב שאינם מתאימים להפריה.

בתמונה מראה רקמה אשכית תחת הגדלה. התאים המסומנים באדום הם הספרמטידים העגולים המתאימים להפריה, ניתן לראות את דמיונם הרב לתאים המסומנים בצהוב שאינם מתאימים להפריה.

בתמונה מראה רקמה אשכית תחת הגדלה. התאים המסומנים באדום הם הספרמטידים העגולים המתאימים להפריה, ניתן לראות את דמיונם הרב לתאים המסומנים בצהוב שאינם מתאימים להפריה.