בדיקת זרע של גבר במעבדות גבריאל

בדיקת זרע – פירוט הפרמטרים הנבדקים במעבדת גבריאל

בדיקת זרע – מה מכיל נוזל הזרע? נוזל הזרע הנפלט בשפיכה, מכיל חומרים נוספים רבים מלבד תאי הזרע, המגיעים ממקורות רבים – הערמונית (Prostate), שלפוחיות הזרע (Seminal vesicle), בלוטת קאופר (Cowper's gland), אבוביות האשך (Seminiferous tubules), יותרת האשך (Epididymis), וצינור מוביל הזרע (Vas deferens). שלפוחיות הזרע תורמות קרוב ל65% מנפח הזרמה, הערמונית תורמת קרוב ל30%...
השבחת זרע

אזוספרמיה (azoospermia) – העדר תאי זרע בזרמה.

סוגי האזוספרמיה האזוספרמיה נחלקת לשני סוגים: חסימתית, ולא חסימתית. היחס באחוזים בין סוגי האזוספרמיה, הוא 96% אזוספרמיה לא חסימתית, לעומת 4% אזוספרמיה חסימתית. באזוספרמיה החסימתית מערכת ייצור הזרע מתפקדת היטב ומייצרת תאי זרע תקינים, אך הזרע אינו נפלט החוצה בשל חסימה באחת מדרכי הזרע מהאשך עד לשופכה. חסימה כזו יכולה להתהוות מדלקות זיהומיות. וכן מטיפולים...