בדיקת זרע של גבר במעבדות גבריאל

בדיקת זרע – פענוח בדיקות זרע והפרמטרים הנבדקים במעבדת גבריאל

בדיקת זרע – מה מכיל נוזל הזרע? נוזל הזרע הנפלט בשפיכה, מכיל חומרים נוספים רבים מלבד תאי הזרע, המגיעים ממקורות רבים – הערמונית (Prostate), שלפוחיות הזרע (Seminal vesicle), בלוטת קאופר (Cowper's gland), אבוביות האשך (Seminiferous tubules), יותרת האשך (Epididymis), וצינור מוביל הזרע (Vas deferens). שלפוחיות הזרע תורמות קרוב ל65% מנפח הזרמה, הערמונית תורמת קרוב ל30%...
אזוספרמיה (azoospermia) - העדר תאי זרע בזרמה

אזוספרמיה (azoospermia) – העדר תאי זרע בזרמה

סוגי האזוספרמיה האזוספרמיה הינה מצב של העדר תאי זרע בזרמה, ונחלקת לשני סוגים: חסימתית, ולא חסימתית. היחס באחוזים בין סוגי האזוספרמיה, הוא 96% אזוספרמיה לא חסימתית, לעומת 4% אזוספרמיה חסימתית. באזוספרמיה החסימתית מערכת ייצור הזרע מתפקדת היטב ומייצרת תאי זרע תקינים, אך הזרע אינו נפלט החוצה בשל חסימה באחת מדרכי הזרע מהאשך עד לשופכה. חסימה...