באבחון המורפולוגי ישנה חשיבות רבה למקצועיותו ומיומנותו של האמבריולוג המבצע את הבדיקה, לכן גם אם בבדיקה במעבדה סטנדרטית הנתונים נמצאו נמוכים, רצוי לבצע אבחון מחודש במעבדה שלנו, כדי לקבל פרופיל מדוייק יותר על מצב המורפולוגיה של תאי הזרע הנדגמים.