הפריה אינה יכולה להתבצע על ידי כל תאים שהנם תאי-אב של תאי הזרע, אלא רק על ידי תאים שכבר עברו מיוזה (חלוקה) והנם תאים הפלואידיים (בעלי סט יחיד של כרומזומים, בשונה משאר התאים בגוף שהנם דיפלואידיים בעלי סט כפול של כרומזומים), המתחברים לביצית שאף היא תא הפלואידי, ויחד יוצרים את העובר שהנו דיפלואידי, במהלך ייצור הזרע מיוצרים באשך תאים רבים הנראים דומים זה לזה, אך רק חלקם המועט הנם תאים הפלואידיים, ד"ר טנקה פיתח שיטה מיוחדת לזיהוי ואיתור תאים אלה מתוך שלל התאים שברקמה. כמו כן אף לאחר הזרקת תאים אלו לתוך הביצית, הביצית המופרית לא תתפתח כראוי אלא על ידי גירוי חיצוני, ד"ר טנקה פיתח שיטה ייחודית לגירוי חיצוני חשמלי של הביצית המופרית (אקטיבציה), על ידי אלקטרודות ייעודיות.