אכן, מלבד קביעת התור במעבדה לצורך השבחת הזרע, ההזרעה התוך רחמית אינה נעשית במעבדה, ויש לבצע תיאום עם רופא גניקולוג לצורך ביצועה. במעבדת גבריאל אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מספר רופאים מומחים, ויכולים לבצע את התיאום עמם עבורכם.