אנו משתפים באופן מלא עם יחידות הIVF השונות בבתי החולים ברחבי הארץ, וכן עם יחידות נבחרות בבתי החולים המובילים בעולם.