גם אם נתוני הזרע נמצאו נמוכים בבדיקת הזרע, אין בכך משום קביעה שנשללה האפשרות להכנס להריון ספונטני, אלא רק שהסיכוי לכך הנו נמוך עד נמוך מאד, תלוי ברמת התוצאות.