בדיקת זרע הינה המבחן הראשוני למידת פוריותו של הגבר הנבדק. בבדיקה הזרע שנעשית במעבדת זרע גבריאל, נבחנים נתונים שונים בתאי הזרע הנדגמים וכן פרמטרים נוספים של כלל נוזל הזרע.
לבדיקה מקיפה ישנה חשיבות מירבית לצורך אבחון מדוייק וקבלת אינדיקציה מלאה עבור המשך הטיפול. במעבדת גבריאל אנו מבצעים בדיקה מקיפה ביותר בה נבדקים לפחות 10 פרמטרים שונים, ובמקרה הצורך מתבצעות בדיקות נוספות.