הצלחת ההזרעה תלויה בגורמים רבים, הן מבחינת האשה כגון גיל, איכות הביציות ועוד, והן מבחינת רמת הזרע, כאשר הריכוז המומלץ להזרעה הוא 5 מליון תאי זרע נעים ומזוקקים.
יש גם מקרים שבהם ההזרעה מבוצעת גם בכמות קטנה יותר, עד ל0.5 מליון תאים בתנועה, כאשר מספר נמוך משפיע בצורה ישירה על סיכויי ההצלחה של השגת ההיריון על ידי הזרעה.