צוות המומחים שלנו ממליץ על בין 5 ל7 ימי הנזרות, בפחות מכך ישנו חשש שבדגימה הניתנת לצורך החיפוש לא יהיה ביטוי מלא ליכולת הייצור של הגבר הנבדק, וביותר מכך ישנו חשש שתאי הזרע שעמדו ימים רבים בדרכי הזרע, כבר "התעייפו" ואינם במלא כחם.