בהשבחת זרע תאי הזרע נשטפים משאר החומרים שבנוזל הזרע, וכן ממויינים ונבחרים התאים הטובים ביותר שבדגימה מבחינת התנועתיות והמורפולוגיה שלהם, ובסופה מתקבלת טיפת נוזל בנפח 0.5 מ"ל של תאי זרע נקיים, המורחפים בתוך נוזל שטיפת זרע.