לא, ההזרעה היא פעולה מהירה הנמשכת כמה דקות בלבד, אשר אינה כרוכה בכאב כלל, אלא רק באי נוחות זמנית מסויימת.