כן, גוף הגבר בנוי באופן שהאשכים נמצאים מחוץ לחלל הבטן, כיון שהטמפרטורה הרצויה לייצור תקין של הזרע הנה נמוכה ב2.2. מעלות מהטמפרטורה הרגילה של הגוף, לכן, למחלה המלווה עם חום עלולה להיות השפעה לא רצויה על איכות הזרע, במשך זמן של עד 3 חודשים לאחר המחלה.