לא בהכרח, מערכת ייצור הזרע מתחדשת כל העת, ומומלץ לבצע בדיקה חוזרת לאחר כחדשיים מזמן ביצוע הבדיקה הקודמת.