כן, במעבדת גבריאל נעשה שימוש בטכניקה חדשנית לאחסון והקפאת תאי זרע בודדים במחנה יחידנית זעירה. עובדה החוסכת את הצורך בחיפוש נוסף ביחידת הIVF בבית החולים לאחר העברתם אליה לצורך ביצוע ההפריה, וכן מעלה באופן ניכר את סיכויי שרידותם.