לפני העברת הזרע לבית החולים, יש לבצע בדיקות דם לשלילת שני הסוגים של מחלת הצהבת, HIV, וסיפליס.