מערכת הורמונלית גברית

LH – הורמון ההצהבה. אצל הגבר, אחראי על גירוי תאי הליידיג באשך לייצר טסטוסטרון.

FSH – הורמון מגרה זקיק. אצל הגבר, אחראי על גירוי תאי הסרטולי באשך לייצר תאי זרע.

טסטוסטרון – הורמון המין הגברי. אחראי לפעילות תקינה של האשך, לעידוד ייצור הזרע, ולהתפתחות ופעילות גברית תקינה.

פרולקטין – הורמון חלבוני. אצל הגבר, לוקח חלק בהליך ייצור הזרע.

מלטונין – הורמון המופרש במח במהלך השינה. תורם לפעילות סדירה של האשכי